Reserveringsformulier-Het PeeVee-home is niet beschikbaar voor zakelijke bijeenkomsten. -In geval van dubbele boekingen gaan de PeeVee afdelingen voor. -Uitzondering op deze regel is: indien een afdeling van de PeeVee korter dan een maand voorafgaand een gebruik van het Home wil vastleggen, dan blijft de afspraak met een derde gestand.


Gebruik

Na gebruik van het PeeVee-home moet de ruimte opgeruimd achter worden gelaten. Eventuele catering op de kar in het halletje bij de voordeur. Controleer of alle lichten uit zijn. U krijgt bericht van Willem Willigenburg over uw reservering.