Herziene Voorwaarden en regels

Herziene regels en voorwaarden voor het gebruik van het PeeVee-home.

Coronaregels

Voor het reserveren van het PeeVee-home gelden de door het bestuur vastgestelde regels, tijden, dagdelen, diensten, faciliteiten en voorwaarden.

Voorrangsregels bij het reserveren van het PeeVee-home.

1. PeeVee-afdelingen/ Feestelijke bijeenkomsten van PeeVee-leden.
3. Feestelijke bijeenkomsten niet PeeVee-leden.
4. Zakelijke bijeenkomsten PeeVee-leden
5. Zakelijke bijeenkomsten niet PeeVee-leden.

De huismeester heeft het recht om een reservering tot 3 weken voor datum te wijzigen indien  er van de voorrangsregel sprake is.

 

 • Het PeeVee-home is niet beschikbaar voor zakelijke bijeenkomsten.
 • In geval van dubbele boekingen gaan de PeeVee afdelingen voor.
 • Na de reserveringsaanvraag wordt door de huismeester aan de aanvrager een bevestiging gestuurd.
 • De huismeester behoudt zich het recht voor het PeeVee-home niet ter beschikking te stellen wanneer niet aan voorwaarden wordt voldaan, doel of strekking van de activiteit daartoe aanleiding geven, zulks ter beoordeling van de huismeester.
 • In het PeeVee-home zijn audio/visuele middelen aanwezig. 

De gebruiker verplicht zich tot:

 • Het maken van een reservering met het reserveringsformulier. 

 • Gebruiker dient zelf een veiligheidsplan aangaande het  evenement in te dienen bij het USPB Servicedesk. 

 • Maximaal 18 personen in PeeVee home
  Altijd 1 persoon  per  tafel  of  cirkel
  Altijd 1.5 meter afstand • Het gebruik van het PeeVee-home is slechts toegestaan overeenkomstig de gebruikerstijden die door het bestuur zijn vastgesteld. 
  Tijden beschikbaarheid PeeVee-home zijn vastgesteld van 10:00-22:00 uur. 
  Beveiliging tussen 10:00-18:00 uur. 
  Tijdens kantooruren wordt de beveiliging in principe meegenomen in de reguliere werkzaamheden. 

 • Beveiliging na 18:00 uur 
  Buiten kantoortijd dus na 18:00 uur zal er, afhankelijk van het aantal bezoekers en het soort activiteit extra beveiliging worden ingehuurd.
  Deze extra kosten worden  doorberekend aan de gebruiker. 

 • Medewerkers van het RIVM dienen de catering bestellen via het Servicecentre op kostenplaats van de afdeling. 

 • Extra schoonmaak, schade, opruim en herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan de gebruiker. 

 • Voor de afdelingen van de PeeVee: indien na 3 waarschuwingen het PeeVeehome weer rommelig achterblijft, zullen de schoonmaakkosten op de betreffende afdeling worden verhaald 

 • De gebruiker is verplicht alle schade te melden aan de huismeester. 

 • De gebruiker wordt door de ingebruikneming van het PeeVee-home  en de daarin aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevinden op het moment van ingebruikneming. 

 • Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang schriftelijk te worden gemeld. 

 • Voor het PeeVee-home gelden dezelfde gedragsregels als in alle andere gebouwen.

Contact

Voor vragen over het gebruik van 8a kun je contact opnemen met; 
Willem Willigenburg tel: 06-21454604  (71021) of mailen naar: pv@rivm.nl