Corona regels PeeVee-home tijdens werkuren.

Tot nader order zijn de volgende regels in het PeeVeehome van kracht.

Basisregels
Maximaal 18 personen in PeeVee home
Altijd 1 persoon per tafel of cirkel
Altijd 1.5 meter afstand

Daarnaast is er een vaste opstelling die alleen na overleg met de huismeester of coördinator kan worden gewijzigd.

Buiten werktijd is het PeeVee-home gesloten!

Basisregels
Maximaal 18 personen in PeeVee home
Altijd 1 persoon per tafel of cirkel
Altijd 1.5 meter afstand

Daarnaast is er een vaste opstelling die alleen na overleg met de huismeester of coördinator kan worden gewijzigd.

Voor details

Buiten werktiijd is het PeeVee-home gesloten