Goedkeuring door Juliana Koningin der Nederlanden

Op 19 oktober 1960 heeft Juliana, Koningin de Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz,enz,enz. besloten om

op voordracht van Onze Minister van Jusititie; de statuten van  De vereniging : Personeelsvereniging van het Rijksinstituurt voor de Volksgezondheid gevestigd te Utrecht  te erkennen.