Agenda Ledenvergadering 2020 dinsdag 11 februari vanaf 16:00

Op dinsdag 11 februari is de jaarlijkse ledenvergadering

U kunt hier de volledige agenda vinden.

Na sluiting van de reguliere vergadering openen we de bijzondere ledenvergadering met maar 1 punt.

voorstel tot opheffen van Personeelsvereniging van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
“de PeeVee” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40476608.

Op dinsdag 11 februari om 16:00 is de jaarlijkse ledenvergadering

U kunt hier de volledige agenda vinden.

Na sluiting van de reguliere vergadering openen we de bijzondere ledenvergadering met maar 1 punt.

Voorstel tot opheffen van Personeelsvereniging van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
“de PeeVee” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40476608.

Als u lid bent van de PeeVee bent u bij deze van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Wel willen we u vragen dit door te geven aan pv-secretariaat@rivm.nl in verband met de catering.

Bij aanmelding stuur ik de stukken via de mail naar u toe.