Voorbeeldbrief beëindigen PeeVee lidmaatschap

Bedrijfsnaam                                               
Adres 
Postcode Plaats

 

Lid: 
Naam

Voorletters. 
Geboortedatum 
Personeelsnummer

 

Betreft: Stopzetten lidmaatschap 
Plaats 
Datum

 

Geachte coördinator van personeelsvereniging de PeeVee. 
Naam...... verantwoordelijke is lid van de PeeVee  
Ik wens dit met ingang van........te beëindigen  
Bij voorbaat dank. 

Handtekening