Contributie

De bijdrage voor het algemeen lidmaatschap van de Personeelsvereniging is € 2,00 per maand. 
De contributies van de sub-afdelingen komen hier bovenop en varieren van € 0,25 tot € 3,50 per maand. De contributie wordt automatisch ingehouden van je salaris. 
N.B. je moet wel zelf de contributie registreren in P-Direkt, of bij de HRM afdeling van je bedrijf.

Overige medewerkers USPB

De medewerkers  van die werkzaam zijn op het USPB, zoals Cipla, Micreos, gedetacheerden, externen, Cleaning Services ISS medewerkers van Sodexo en uitzendkrachten kunnen ook lid van de Personeelsvereniging “de PeeVee” worden.

Aangezien de contributie niet automatisch op het salaris kan worden ingehouden, moet die medwewerker wel een formulier voor externe invullen. 
Met dit formulier machtig je de PeeVee om de algemene contributie van € 2,00 (excl eventuele afdelingslidmaatschappen) van jouw bankrekening af te schrijven.

De leden van de Seniorenclub betalen de contributie rechtstreeks aan de penningmeester. De contributie van de subafdeling komt hier bovenop.

Info afdelingen

De contributie en overige informatie over de afdelingen staat op de betreffende afdelingspagina.