Aanmelden

Contributie

De algemene contributie voor de Personeelsvereniging de PeeVee bedraagt €2,00 per maand. De (eventuele) contributies voor de gekozen afdeling(en) wordt hierbij nog opgeteld.

Het lidmaatschap is alleen geldig als je, je hebt aangemeld bij de coördinator van de Personeelsvereniging de PeeVee. Na de registratiebevestiging van de coördinator is de medewerk(ster) verplicht het verschuldigde contributiebedrag binnen twee dagen te registreren in het P-Direktportaal. (Salaris - inhoudingen en contributies - Cont. Pers. ver. RIVM) Of bij de HRM afdeling van BBio je lidmaatschap door te geven.Hiermee geeft hij/zij toestemming de contributie automatisch van het salaris in te houden. Kan je contributie niet worden ingehouden op je salaris? Dan verzoeken we je een automatische incasso aan te maken. Graag ontvangen we hiervan een bevestiging waarna het lidmaatschap ingaat.

Privacybeleid Personeelsvereniging de PeeVee PeeVee gebruikt uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van de PeeVee. Uw gegevens zijn opgeslagen in de PeeeVee ledenadministratie waartoe alleen de coördinator toegang heeft. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De PeeVee informeert periodiek bij HRM afdelingen van de bedrijven naar ambtsjubilea. Deze gegevens worden na gebruik ommiddelijk vernietigd. Elk lid heeft: Het recht om zijn gegevens op te vragen. Het recht om de gegevens te laten corrigeren. Het recht om afbeeldingen niet op de website te laten plaatsen. Het recht om geen nieuwsbrieven te ontvangen. De Persoonsgegevens zijn strikt voorbehouden voor boven genoemde doelen en worden nimmer ter beschikking gesteld aan derde partijen of personen zonder uitdrukkelijke schriftelijke (e-mail) toestemming van de betreffende persoon. Bekijk ons volledige privacy statement hierCommentaar

Commentaar U gaat niet akkoord met de privacyvoorwaarden van de Pee Vee. Daardoor kan u aanvraag niet in behandeling worden genomen.