De Seniorenclub is een afdeling van de personeelsvereniging voor medewerkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven Biologicals (BBio) en Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (PD-ALT). De voornaamste aanleiding voor de oprichting was dat er bij oud-medewerk(st)ers behoefte bleek te bestaan met elkaar contact te houden en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij het instituut.

De Seniorenclub speelt hierop in door onder meer: 
- het organiseren van excursies, fiets- en dagtochten; 
- een bowlingmiddag of andere activiteit; 
- het jaarlijks kerstdiner; 
- het  organiseren  van  voorlichtingsbijeenkomsten; 
- bedrijfsbezoeken;

Uitje Sypesteijn