De railgroep heeft nu ook een eigen website.
Een mooie site met veel extra informatie.

Railgroep

www.railgroepbilthoven.nl

 

De RAILGROEP.
Inmiddels alweer ruim 30 jaar geleden begonnen een aantal enthousiaste medewerkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV; later RIVM) met de bouw van een modelbaan hetgeen resulteerde in de Railgroep. Het doel van de Railgroep is om in een gezellige. ontspannen sfeer een modelbaan te bouwen met een nauwkeurigheid die de ware situatie zo veel mogelijk benadert.

Dat onze ideeën. uitvoering en detaillering van hoog gehalte zijn, blijkt uit de aandacht en waardering die we krijgen als de Railgroep zich presenteert op een tentoonstelling, veelal ergens in Nederland.

De club-bijeenkomsten bestaan voornamelijk uit bouwavonden.Tijdens deze bouwavonden wordt er gewerkt aan onze HO-baan (schaal 1:87) en N-baan (schaal 1:160). Naast het zelf daadwerkelijk bouwen kun je tijdens deze avonden natuurlijk veel van elkaar leren over het opzetten van een baan, scenery technieken, elektronica, automatisering en blokbeveiligingstechnieken. Omdat gezelligheid hoog in ons vaandel staat, is er uiteraard ook gelegenheid voor een gezellige babbel.

Een aantal keren per jaar is er een rijavond. Tijdens een rijavond worden delen van de modulebanen opgezet en kunnen de leden met eigen materieel rijden. Om zo veel mogelijk facetten van het spoorwegbedrijf aan de orde te laten komen worden er soms videoavonden georganiseerd en wordt er gepoogd sprekers van buiten uit te nodigen die ons bijpraten over specifieke onderdelen van het railbedrijf.

Daarnaast is er een rondzending langs de leden van een drietal vooraanstaande tijdschriften over het railbedrijf.

Als je geïnteresseerd bent, of eens wilt komen kijken bij de Railgroep, neem dan gerust contact op met de secretaris of via onze eigen website www.railgroepbilthoven.nl. De bijeenkomsten worden gehouden in de kelder van RIVM-gebouw V op het Science Park Bilthoven.

Vanwege de contributie van de Railgroep hoef je het niet te laten om lid/donateur te worden; deze bedraagt € 1,- per maand.

Bestuur:

Jan Mülschlegel (voorzitter). 
Jan van Benthem (secretaris; RIVM A3 101, pb 12, tel. 2021). 
Jan de Jong (penningmeester).

se-mail: railgroep@rivm.nl

http://www.eurospoor.nl/