De railgroep heeft nu ook een eigen website.
Een mooie site met veel extra informatie.

Railgroep

www.railgroepbilthoven.nl

Inmiddels alweer ruim 30 jaar geleden begonnen een aantal enthousiaste Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)-medewerkers met de bouw van een modelbaan hetgeen resulteerde in de Railgroep. Het doel van de Railgroep is om in een gezellige. ontspannen sfeer een modelbaan te bouwen met een nauwkeurigheid die de ware situatie zo veel mogelijk benadert.

Dat onze ideeën. uitvoering en detaillering van hoog gehalte zijn, blijkt uit de aandacht en waardering die we krijgen als de Railgroep zich presenteert op een tentoonstelling ergens in Nederland.

De bijeenkomsten bestaan voornamelijk uit bouwavonden.Tijdens deze bouwavonden wordt er gewerkt aan onze HO- en N-modulebanen. Naast het zelf daadwerkelijk bouwen kun je tijdens deze avonden natuurlijk veel van elkaar leren over het opzetten van een baan, scenery technieken, elektronica, automatisering en blokbeveiligingstechnieken. Omdat gezelligheid hoog in ons vaandel staat, is er uiteraard ook volop gelegenheid voor een gezellige babbel.

Een aantal keren per jaar is er een rijavond. Tijdens een rijavond worden de banen in hun geheel opgezet en kunnen de leden met eigen materiaal rijden. Om zo veel mogelijk facetten van het spoorwegbedrijf aan de orde te laten komen worden er videoavonden georganiseerd en wordt er gepoogd sprekers van buiten uit te nodigen die ons bijpraten over specifieke onderdelen van het railbedrijf.

Daarnaast is er een rondzending langs de leden van een tweetal vooraanstaande tijdschriften over het railbedrijf.

Als je geïnteresseerd bent of eens wilt komen kijken bij de Railgroep neem dan gerust contact op met een van onderstaande bestuursleden:

Jan Mulschlegel (voorzitter). 
Jan van Benthem (secretaris). 
Jan de Jong (penningmeester).

Vanwege de contributie van de Railgroep hoef je het niet te laten; deze bedraagt € 1,- per maand. 
De bijeenkomsten worden gehouden in ons clubgebouw V-Kelder.

secretaris: J. van Benthem 
A3 101 (pb 12)

e-mail: railgroep@rivm.nl

http://www.eurospoor.nl/