Hobbyclub

De Hobbyclub is opgericht in 1967 en verzorgt een breed scala aan activiteiten.

De Hobbyclub is voor iedereen die van ontspanning houdt, uitstapjes maakt en knutselt. 
Meedoen met de activiteiten is laagdrempelig, iedereen is welkom. Het lidmaatschap biedt voordelen en je doet activiteiten die je anders niet zo gauw zou doen en al helemaal niet voor die prijs !

Activiteiten 

Spelletjesavond 28 februari 2019
Jaarvergadering 12 maart 2019

Logo Hobbyclub

Het bestuur van de Hobbyclub nodigt alle leden en niet-leden uit tot het bijwonen van de JAARVERGADERING op:

Dinsdag 12 maart 2019

 

Plaats: Gebouw 8a (PeeVee-gebouw)
Aanvang: 12:15 uur (zaal open 12:00 uur)

Voor een lunch wordt gezorgd !!!

Agenda:             

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 20 maart 2018
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Verkiezing lid kascontrolecommissie
 8. Plannen voor 2019 en begroting voor 2019
 9. Bestuursverkiezing
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

* Ad 2, 4, 5 en 8: Deze stukken zijn vanaf 5 maart 2019 verkrijgbaar bij Peter Glastra (peter.glastra@rivm.nl).

* Ad 7: Wim Maas is aftredend en herkiesbaar.

* Ad 9: Marco van Leeuwen (voorzitter) is aftredend en stelt zich herkiesbaar. 

Externen die de jaarvergadering willen bijwonen s.v.p. van te voren aanmelden bij Peter Glastra.
Jullie namen worden dan doorgegeven aan de Beveiliging.  

Tot 12 maart !